Życie Podkarpackie nr 49/2016 Życie Podkarpackie nr 49/2016

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 344/2016, Piątek 9 grudnia 2016 r., Wiesławy i Leokadii
Opublikowano
Przeworsk, Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Jawornik Polski)
Urząd Gminy Jawornik Polski
Wójt Gminy Jawornik Polski informuje:

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU 2015.1774 j.t.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim oraz na stronie internetowej opublikowany został wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Jawornik Polski przeznaczonych do sprzedaży: Obręb Hadle Kańczuckie - działki nr 791/3, 806/1, Obręb Manasterz - działka nr 1247, Obręb Jawornik-Przedmieście - działka nr 366/8, 367/2 oraz przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste: Obręb Jawornik-Przedmieście - działka nr 366/4, 366/6, 366/7.