Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 117/2018, Piątek 27 kwietnia 2018 r., Zyty i Teofila
Opublikowano
Alfabet intymny. C – jak celibat, czyli czy natura domaga się swych praw
Potrzeby seksualne należą do potrzeb podstawowych, jak potrzeba jedzenia, czy picia. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że jedzenie i picie jest nieodzowne do zachowania życia jednostki, a zaspokojenie potrzeb seksualnych jest warunkiem przetrwania gatunku. Tak więc celibat pojedynczych osób nie spowoduje ich śmierci, ani nie zagrozi wymarciem gatunku. A czy jest niezgodny z naturą człowieka?

Po części tak. Człowiekowi przypisana jest seksualność. Jednak z drugiej strony wiemy, że wolna wola pozwala człowiekowi na to, by w imię wyższych wartości zrezygnować nawet z życia, a więc z seksualności tym bardziej.

Czy trudno jest wytrwać w celibacie?

 
Święty Paweł napisał, że każdy jest obdarowany przez Boga inaczej (1 Kor 7,7) i w tym bym się zgodził w zupełności. Osoby obdarzone przez naturę żywiołowym temperamentem, wysokim poziomem libido nie powinny się decydować na taki wybór. Ostatecznie decyduje wprawdzie system wartości, motywacja, dojrzałość osobowości, harmonia i zgodność między wartościami, myślami a czynami, ale niektórym osobom na pewno jest trudniej, a niektóre po prostu się do tego nie nadają – niektórzy „obdarowani są inaczej”. Wprawdzie z upływem czasu poziom potrzeb seksualnych u osób zachowujących celibat spada szybciej niż u innych, ale wiele wskazuje na to (za prof. Lwem –Starowiczem), że często trudniej jest zachować wierność seksualną nawet wobec kochanej osoby, niż celibat.

Jak sobie radzą osoby, dla których jest to trudne?


Część na pewno łamie celibat i o tych przypadkach jest dużo głośniej, niż kiedy Kowalski zdradza Kowalską. Część duchownych (bo o nic przecież mowa) pogłębia swoją motywację wyboru drogi życiowej i mówimy wtedy o pozytywnym rozwiązaniu konfliktu. Część zaś stosuje różnego rodzaju mechanizmy obronne, które za cenę przezwyciężania swoich potrzeb seksualnych prowadzą do rygoryzmu moralnego, antyfeminizmu, wrogości wobec ciała, oschłości uczuciowej wobec ludzi, przesadnego wyczulenia na sprawy seksu.

(artykuł archiwalny)

0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium