Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Region, Boratyn
Zostań animatorem sportu na Orliku w Boratynie!
Posiadasz kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych? Prawo jazdy kat. B? Obywatelstwo polskie? To kilka wymagań dla przyszłych kandydatów startujących do konkursu na animatora sportu na Orliku w Boratynie.
fot.www.facebook.com/orlik-boratyn
Animator zatrudniony będzie na  okres 9 miesięcy (od 1 marca do 30 listopada 2016 roku). Praca Animatora wykonywana będzie we wszystkie dni robocze oraz w soboty i w niedziele. Ilość godzin do przepracowania  w ciągu miesiąca– 160 godzin.
Zakres wykonywania czynności Animatora Sportu to, m.in: 
organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych,na kompleksie sportowym „ORLIK 2012” przy Gimnazjum w Boratynie, prowadzenie ewidencji użytkowników obiektu, przygotowywanie informacji okresowych z działań realizowanych na obiekcie, dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia, dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice (adres: Urząd Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149a ) w terminie do 2 lutego  2016 roku do godz. 10:00 z adnotacją: Nabór na Animatora kompleksu sportowego  „ORLIK 2012” przy Gimnazjum w Boratynie.
Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Chłopice.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium