Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Rusza plebiscyt na najpopularniejszego sportowca 2015!
W 2014 r. czterdziestą edycją naszej zabawy zamknęliśmy etap organizowanego przez naszą redakcję konkursu-plebiscytu na najlepszych-najpopularniejszych sportowców. jaki co roku wybierają Czytelnicy Życia Podkarpackiego.

Nowe otwarcie

Przystępując do organizacji plebiscytu za rok 2015, postanowiliśmy uwzględnić jeden z głównych postulatów naszych Czytelników i rozdzielić głosowanie na dwie kategorie: „najpopularniejszego seniora” i „najpopularniejszego juniora”. O takim rozdziale zadecydowała większość, choć nie brakowało głosów, aby w szranki rywalizacji stawali nadal i młodzi i nieco starsi ich koleżanki i koledzy. W tym roku głosujemy na juniorów i seniorów. Seniorami będą wszyscy ci sportowcy, którzy w 2015 r. przekroczyli 18. rok życia, a juniorami sportowcy rozpoczynający rywalizację od kategorii dzieci. W tym podziale na „juniorów” i „seniorów” uczyniliśmy wyjątek. W dwóch kategoriach wiekowych mogą startować sportowcy w wieku 16 – 18 lat, którzy występują w grach drużynowych jako ich podstawowi zawodnicy w rozgrywkach od II ligi lub w kategorii open sportów indywidualnych. To taki bonus dla młodych wyróżniających się sportowców. Nominacji można dokonywać spośród sportowców regionu obejmującego powiaty: jarosławski, lubaczowski, przeworski i przemyski, w plebiscycie zasadniczym wybierać będziemy bowiem dodatkowo najpopularniejszych z tych powiatów.

Nominowanie

Jeżeli przyjęliśmy takie zasady startu w plebiscycie, to na kogo będziemy głosować, należy wyłonić w drodze nominacji. Na etap nominowania wyznaczyliśmy czas od 18 listopada br. do 16 grudnia br. Bardzo liczymy na sympatyków sportu w regionie, którzy pomogą nam w ustaleniu listy kandydatów, na których będziemy głosować w plebiscycie.

Nominacji można dokonać na dwa sposoby. SMS-em na numer 7148 o treści: sport.xxx, gdzie xxx to nazwisko nominowanego sportowca, lub na specjalnym „blankiecie nominacyjnym”, zamieszczanym w ŻP i dowolnym sposobie dostarczenia go do redakcji. W obu przypadkach nominacji, do wniosku można dołączyć uzasadnienie a ciekawsze opisy będziemy publikować na łamach gazety.

Na podstawie tegorocznych wyników nominować też będzie kapituła plebiscytu, która ustaliła już regulamin 41. konkursu-plebiscytu. Zachęcamy do zabawy już od etapu nominacji.

 

Regulamin  „41. Plebiscytu Czytelników Życia Podkarpackiego na 10 Najpopularniejszych Sportowców 2015 Roku”

 

§ 1

Plebiscyt dla czytelników „Życia Podkarpackiego” na 10 Najpopularniejszych Sportowców 2015 Roku organizowany jest przez Ziemię Przemyską sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Barskiej 15, zwaną dalej Organizatorem.

 

§ 2

1 . Plebiscyt przeprowadzony zostanie na łamach tygodnika „Życie Podkarpackie” oraz na portalu www.zycie.pl w terminie od 18 listopada 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku.

2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych sportowców 2015 roku w kategoriach:

a) 10 najpopularniejszych sportowców seniorów (nominację otrzymują sportowcy, którzy ukończyli 18 lat, lub mając 16 i więcej lat startują w drużynie seniorów, albo indywidualnie w kategorii open
i osiągają dobre wyniki w systemie rozgrywek ponadregionalnych),

b) 5 najpopularniejszych sportowców juniorów (nominację otrzymują sportowcy od rozpoczęcia sportowej rywalizacji do 18 lat (grudzień 2015 roku) i osiągają dobre wyniki od szczebla wojewódzkiego wzwyż).

 

§ 3

W Plebiscycie może uczestniczyć każdy Czytelnik tygodnika z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

 

§ 4

Zasady typowania kandydatów w Plebiscycie.

1. Kandydaci do Plebiscytu zostaną wytypowani przez:

a) redakcję „Życia Podkarpackiego” do dnia 20 grudnia 2015 roku.

b) czytelników „Życia Podkarpackiego”, poprzez blankiety publikowane na łamach gazety lub drogą SMS-ową w terminie od 18 listopada do 15 grudnia 2015 roku (SMS na numer 7148, o treści sport.xxx, gdzie xxx to imię i nazwisko kandydata, koszt SMS-a 1,23 z VAT).

2. Kapituła Plebiscytu pozostawia sobie i czytelnikom tzw. „okno nominacyjne” na uwzględnienie wyników z ostatnich dni grudnia lub uzupełnień w stosunku do niezauważonych przez organizatora sportowych wydarzeń w roku 2015.

3. Pełna lista kandydatów zostanie opublikowana na łamach „Życia Podkarpackiego” w wydaniu z 21 grudnia 2015 roku. Każdemu kandydatowi zostaną przydzielone numery porządkowe. Kandydaci wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawiani na łamach „Życia Podkarpackiego” oraz na portalu www.zycie.pl w okresie trwania głosowania.

 

§ 5

Zasady głosowania na wyłonionych kandydatów w Plebiscycie.

1. Głosowanie na wyłonionych kandydatów będzie odbywać się za pomocą kuponów plebiscytowych oraz za pomocą SMS.

2. Głosowanie za pomocą kuponów plebiscytowych:

a) Kupony publikowane będą w „Życiu Podkarpackim” w dniach od 21 grudnia 2015 roku do 27 stycznia 2016 roku.

b) Kupon plebiscytowy zawiera trzy miejsca na wpisanie :

- Numerów trzech kandydatów, na których oddajemy swoje głosy. Pierwszy kandydat – 3 głosy, drugi kandydat – 2 głosy,  trzeci kandydat – 1 głos.

- Numeru telefonu osoby głosującej.

c) Jedna osoba może wysłać, wrzucić do skrzynki redakcyjnej lub osobiście przynieść do redakcji dowolną liczbę kuponów.

d) Kupony ważne będą przez sześć dni od daty publikacji.

3. Głosowanie za pomocą SMS-ów:

a) SMS-y należy wysłać pod numer 7148 o treści: sport.xxx (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. sport.199) za pośrednictwem telefonu komórkowego w terminie od 21 grudnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 roku do godz. 23.59.

b) Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT

c) Jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie

d) Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

e) Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.

 

§6

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród.

1. Suma zdobytych punktów (SMS-y i kupony) przez sportowca decyduje o jego końcowym miejscu w Plebiscycie (zwycięzcą zostaje sportowiec z największą liczbą punktów). Wyróżnienie otrzymują najpopularniejsi sportowcy 2015 roku w kategoriach:

a) 10 najpopularniejszych sportowców seniorów,

b) 5 najpopularniejszych sportowców juniorów.

2. Wyróżnienia zostaną wręczone na spotkaniu zorganizowanym przez redakcję „Życia Podkarpackiego” w lutym 2016 roku.

3. Niezależnie od decyzji w sprawie wyboru „najpopularniejszej dziesiątki/piątki” Organizator (kapituła plebiscytu) wyłania najlepszych sportowców z poszczególnych powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego. Zwycięzca całego plebiscytu otrzymuje automatycznie miano „najlepszego w powiecie” z powiatu który reprezentuje.

4. Organizator ma prawo, niezależnie od liczby nadesłanych głosów na daną kandydaturę, ustanowić swoje wyróżnienia specjalne.

 

§ 7

1. Uczestnictwo w plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, który  jest do wglądu w redakcji „Życia Podkarpackiego” oraz na portalu www.zycie.pl

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad Konkursu.

 

§ 8

Organizator oświadcza, że nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

 

§ 9

Biorąc udział w Plebiscycie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród.

 

0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium