Życie Podkarpackie nr 11/2018 Życie Podkarpackie nr 11/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 78/2018, Poniedziałek 19 marca 2018 r., Józefa i Bogdana
Opublikowano
Jarosław, Lubaczów, Przemyśl, Przeworsk, Region
Kończymy plebiscytowe głosowanieprostej
Zgodnie z przyjętym regulaminem w bieżącym wydaniu naszej gazety po raz ostatni prezentujemy listę nominowanych sportowców do 43. konkursu-plebiscytu. Po raz ostatni też obok nazwisk nominowanych prezentujemy ich zdobycze punktowe.

Kolejny raz zaznaczamy, że to są wyniki nieoficjalne, obliczone według stanu na dzień 29 stycznia br., na godzinę 12. Do końca głosowania pozostało jeszcze trochę czasu, przekazywanie punktów nominowanym sportowcom trwać będzie bowiem do 4 lutego br., do godziny 23.59.

Po tym terminie formalnie zamkniemy głosowanie, zweryfikujemy wszystkie oddane w konkursie głosy uczestników tego przedsięwzięcia i ustalimy „dziesiątki” najlepszych-najpopularniejszych sportowców 2017 roku.

Doświadczenia poprzednio organizowanych plebiscytów dowodzą, że ten ostatni etap jest niezwykle intensywny i decydujący w ustaleniu kolejności miejsc w końcowym rozrachunku.

Nic zatem nie jest rozstrzygnięte i tak jak to często bywa w sporcie, finisz zawodów może przynieść zaskakujący wynik końcowy.

Kiedy poznamy wyniki

Oficjalne ogłoszenie wyników 43. konkursu-plebiscytu nastąpi 12 lutego br. Ponownie skorzystaliśmy z uprzejmości kierownictwa Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek” na czele z panią dyrektor Renatą Nowakowską i tam uroczyście ogłosimy wyniki.

O tym wydarzeniu, wynikach tam prezentowanych, miejscach, jakie zajęli sportowcy, jaką ilością punktów obdarzyli ich sympatycy sportu, poinformujemy naszych Czytelników w dniu 14 lutego br.

43. konkurs-plebiscyt dobiega końca. Na finiszu tej zabawy jest jeszcze szansa, aby poprawić lokatę swojego ulubionego sportowca, nagrodzić za trud, jaki wkłada w sportowy wyczyn, poprzeć i popularyzować dyscyplinę. Zapraszamy do głosowania!

 

Regulamin  „43. Plebiscytu Czytelników Życia Podkarpackiego na 10 Najpopularniejszych Sportowców 2017 Roku”

§ 1

Plebiscyt dla czytelników „Życia Podkarpackiego” na 10 Najpopularniejszych Sportowców 2017 Roku organizowany jest przez Ziemię Przemyską sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Barskiej 15, zwaną dalej Organizatorem.

§ 2

1 . Plebiscyt przeprowadzony zostanie na łamach tygodnika „Życie Podkarpackie” oraz na portalu www.zycie.pl w terminie od 20 grudnia 2016 roku do 4 lutego 2017 roku.

2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych sportowców 2017 roku w kategoriach:

a) 10 najpopularniejszych sportowców seniorów (nominację otrzymują sportowcy, którzy ukończyli 18 lat, lub mając 16 i więcej lat startują w drużynie seniorów, albo indywidualnie w kategorii open i osiągają dobre wyniki w systemie rozgrywek ponadregionalnych),

b) 10 najpopularniejszych sportowców juniorów (nominację otrzymują sportowcy od rozpoczęcia sportowej rywalizacji do 18 lat (grudzień 2017 roku) i osiągają dobre wyniki od szczebla wojewódzkiego wzwyż).

§ 3

W Plebiscycie może uczestniczyć każdy Czytelnik tygodnika z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

§ 4

Zasady typowania kandydatów w Plebiscycie.

1. Kandydaci do Plebiscytu zostaną wytypowani przez:

a) redakcję „Życia Podkarpackiego” do dnia 27 grudnia 2017 roku.

b) czytelników „Życia Podkarpackiego drogą SMS-ową w terminie od 13 listopada do 20 grudnia 2017 roku (SMS na numer 7148, o treści sport.xxx, gdzie xxx to imię i nazwisko kandydata, koszt SMS-a 1,23 z VAT).

2. Kapituła Plebiscytu pozostawia sobie i czytelnikom tzw. „okno nominacyjne” na uwzględnienie wyników z ostatnich dni grudnia lub uzupełnień w stosunku do niezauważonych przez organizatora sportowych wydarzeń w roku 2017.

3. Pełna lista kandydatów zostanie opublikowana na łamach „Życia Podkarpackiego” w wydaniu z 20 grudnia 2017 roku. Każdemu kandydatowi zostaną przydzielone numery porządkowe. Kandydaci wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawiani na łamach „Życia Podkarpackiego” oraz na portalu www.zycie.pl w okresie trwania głosowania.

§ 5

Zasady głosowania na wyłonionych kandydatów w Plebiscycie.

1. Głosowanie na wyłonionych kandydatów będzie odbywać się za pomocą kuponów plebiscytowych oraz za pomocą SMS.

2. Głosowanie za pomocą kuponów plebiscytowych:

a) Kupony publikowane będą w „Życiu Podkarpackim” w dniach od 20 grudnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.

b) Kupon plebiscytowy zawiera trzy miejsca na wpisanie:

- Numerów trzech kandydatów, na których oddajemy swoje głosy. Pierwszy kandydat – 3 głosy, drugi kandydat – 2 głosy,  trzeci kandydat – 1 głos.

- Numeru telefonu osoby głosującej.

c) Jedna osoba może wysłać, wrzucić do skrzynki redakcyjnej lub osobiście przynieść do redakcji dowolną liczbę kuponów.

d) Kupony ważne będą przez sześć dni od daty publikacji.

3. Głosowanie za pomocą SMS-ów:

a) SMS-y należy wysłać pod numer 7148 o treści: sport.xxx (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. sport.199) za pośrednictwem telefonu komórkowego w terminie od 20 grudnia 2017 r. do 4 lutego 2018 roku do godz. 23.59.

b) Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT

c) Jeden wysłany SMS to dwa głosy w Plebiscycie

d) Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

e) Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.

§6

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród.

1. Suma zdobytych punktów (SMS-y i kupony) przez sportowca decyduje o jego końcowym miejscu w Plebiscycie (zwycięzcą zostaje sportowiec z największą liczbą punktów). Wyróżnienie otrzymują najpopularniejsi sportowcy 2017 roku w kategoriach:

a) 10 najpopularniejszych sportowców seniorów,

b) 10 najpopularniejszych sportowców juniorów.

2. Wyróżnienia zostaną wręczone na spotkaniu zorganizowanym przez redakcję „Życia Podkarpackiego” w lutym 2018 roku.

3. Organizator ma prawo, niezależnie od liczby nadesłanych głosów na daną kandydaturę, ustanowić swoje wyróżnienia specjalne.

§ 7

1. Uczestnictwo w plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, który  jest do wglądu w redakcji „Życia Podkarpackiego” oraz na portalu www.zycie.pl

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad Konkursu.

§ 8

Organizator oświadcza, że nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

§ 9

Biorąc udział w Plebiscycie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród.

 

6 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
user
Jarosławianin 31.128.16.181 28.12.2017

Nie rozumiem jednego. Dlaczego dopiero w "oknie nominacyjnym" został nominowany Maciej Tomaszewski? Pozwolę sobie przytoczyć kilka osiągnięć z 2017: 3 miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski w sztafecie 4x400 oraz 3 miejsce drużynowo, czy 2 miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski w biegach prselajowych kat. drużynowa. A zostają nominowani inni zawodnicy z okolic Jarosławia(kat. Lekkoatletyka), którzy nie mają nawet medalu z mistrzostw województwa... 

user
x 31.128.16.181 10:22:19 28-12-2017

Podobnie Damian Kic,również medale AMP,a brak nominacji...

user
arja 89.188.222.149 09.01.2018

A może to jest wina pytającego dlaczego wcześniej nie zauważył swojego kandydata i nie zgłosił go. Był na to czas....Teraz fajnie jest się wymądrzać....i pytać DLACZEGO. Trzeba czytać dokładnie Życie Podkarpackie a nie tylko rozwiązywać krzyżówki i czytać tylko Gazetę Jarosławską :)

user
dociekliwy 31.1.225.238 26.01.2018

Dlaczego wyniki na bieżąco nie zgadzają się z wynikami na 22 stycznia?

user
jarosławianin 31.128.16.181 09:25:54 29-01-2018

Wyniki na bieżąco uwzględniają jedynie głosy za pomocą sms

user
Jaco 185.175.104.167 04.02.2018

Śmiechu warte

nr 11/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium