Życie Podkarpackie nr 3/2018 Życie Podkarpackie nr 3/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 18/2018, Czwartek 18 stycznia 2018 r., Piotra i Małgorzaty
Opublikowano
Jarosław, Lubaczów, Przemyśl, Przeworsk, Region
Głosujemy na najpopularniejszych sportowców 2017!
W poprzednim, świątecznym, numerze ogłosiliśmy rozpoczęcie 43. sportowego konkursu-plebiscytu za 2017 rok. W dzisiejszym zamykamy listę nominowanych.

Nominowaliśmy 52 juniorów i 56 seniorów. Przy nazwisku sportowca podaliśmy jedynie dyscyplinę i klub, który reprezentuje. Celowo nie podawaliśmy sportowych osiągnięć, gdyż w tym numerze i pierwszym noworocznym wydaniu gazety prezentujemy w ramach monumentalnego już hasła „Przeżyjmy to jeszcze raz” informacje o sportowych wydarzeniach 2017 roku. W informacjach tych nasi Czytelnicy znajdą uzasadnienia decyzji o nominowaniu.

Wyłonienie i nominowanie sportowców nie było rzeczą łatwą. W gronie kapituły plebiscytu były spore różnice zdań, ale na coś musieliśmy się zdecydować. Bo tak naprawdę kandydatów do nominowania znalazłoby się o wiele więcej. To powinno cieszyć nie tylko działaczy  bezpośrednio odpowiedzialnych w klubach sportowych, ale i władze samorządowe, które w dużej mierze finansują kulturę fizyczną na swoim terenie. Świadczą też, że nakłady finansowe samorządów nie zostały zmarnowane.

Ogłaszając konkurs-plebiscyt, zostawiliśmy sobie furtkę na uzupełnienie listy nominowanych w tak zwanym „oknie nominacyjnym”. Uwzględniając wnioski jakie do nas wpłynęły (jednocześnie przepraszamy za odrzucenie niektórych), postanowiliśmy uzupełnić listę nominowanych o trzech sportowców: Tomasza Kolcuna – międzynarodowego mistrza Polski z Jarosławia, startującego w kategorii K-1/MMA, Macieja Tomaszewskiego z Jarosławskiej Grupy Biegowej „Sokół” i wyróżniającego się w rozgrywkach IV ligi podkarpackiej Mateusza Wanata z przemyskiej Polonii. Sportowców tych umieszczamy alfabetycznie na liście nominowanych pod pozycjami 257, 258 i 259. I zamykamy listę. Teraz już tylko pozostaje głosowanie na swoich faworytów.

Regulamin  „43. Plebiscytu Czytelników Życia Podkarpackiego na 10 Najpopularniejszych Sportowców 2017 Roku”

§ 1

Plebiscyt dla czytelników „Życia Podkarpackiego” na 10 Najpopularniejszych Sportowców 2017 Roku organizowany jest przez Ziemię Przemyską sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Barskiej 15, zwaną dalej Organizatorem.

§ 2

1 . Plebiscyt przeprowadzony zostanie na łamach tygodnika „Życie Podkarpackie” oraz na portalu www.zycie.pl w terminie od 20 grudnia 2016 roku do 4 lutego 2017 roku.

2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych sportowców 2017 roku w kategoriach:

a) 10 najpopularniejszych sportowców seniorów (nominację otrzymują sportowcy, którzy ukończyli 18 lat, lub mając 16 i więcej lat startują w drużynie seniorów, albo indywidualnie w kategorii open i osiągają dobre wyniki w systemie rozgrywek ponadregionalnych),

b) 10 najpopularniejszych sportowców juniorów (nominację otrzymują sportowcy od rozpoczęcia sportowej rywalizacji do 18 lat (grudzień 2017 roku) i osiągają dobre wyniki od szczebla wojewódzkiego wzwyż).

§ 3

W Plebiscycie może uczestniczyć każdy Czytelnik tygodnika z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

§ 4

Zasady typowania kandydatów w Plebiscycie.

1. Kandydaci do Plebiscytu zostaną wytypowani przez:

a) redakcję „Życia Podkarpackiego” do dnia 27 grudnia 2017 roku.

b) czytelników „Życia Podkarpackiego drogą SMS-ową w terminie od 13 listopada do 20 grudnia 2017 roku (SMS na numer 7148, o treści sport.xxx, gdzie xxx to imię i nazwisko kandydata, koszt SMS-a 1,23 z VAT).

2. Kapituła Plebiscytu pozostawia sobie i czytelnikom tzw. „okno nominacyjne” na uwzględnienie wyników z ostatnich dni grudnia lub uzupełnień w stosunku do niezauważonych przez organizatora sportowych wydarzeń w roku 2017.

3. Pełna lista kandydatów zostanie opublikowana na łamach „Życia Podkarpackiego” w wydaniu z 20 grudnia 2017 roku. Każdemu kandydatowi zostaną przydzielone numery porządkowe. Kandydaci wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawiani na łamach „Życia Podkarpackiego” oraz na portalu www.zycie.pl w okresie trwania głosowania.

§ 5

Zasady głosowania na wyłonionych kandydatów w Plebiscycie.

1. Głosowanie na wyłonionych kandydatów będzie odbywać się za pomocą kuponów plebiscytowych oraz za pomocą SMS.

2. Głosowanie za pomocą kuponów plebiscytowych:

a) Kupony publikowane będą w „Życiu Podkarpackim” w dniach od 20 grudnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.

b) Kupon plebiscytowy zawiera trzy miejsca na wpisanie:

- Numerów trzech kandydatów, na których oddajemy swoje głosy. Pierwszy kandydat – 3 głosy, drugi kandydat – 2 głosy,  trzeci kandydat – 1 głos.

- Numeru telefonu osoby głosującej.

c) Jedna osoba może wysłać, wrzucić do skrzynki redakcyjnej lub osobiście przynieść do redakcji dowolną liczbę kuponów.

d) Kupony ważne będą przez sześć dni od daty publikacji.

3. Głosowanie za pomocą SMS-ów:

a) SMS-y należy wysłać pod numer 7148 o treści: sport.xxx (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. sport.199) za pośrednictwem telefonu komórkowego w terminie od 20 grudnia 2017 r. do 4 lutego 2018 roku do godz. 23.59.

b) Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT

c) Jeden wysłany SMS to dwa głosy w Plebiscycie

d) Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

e) Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.

§6

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród.

1. Suma zdobytych punktów (SMS-y i kupony) przez sportowca decyduje o jego końcowym miejscu w Plebiscycie (zwycięzcą zostaje sportowiec z największą liczbą punktów). Wyróżnienie otrzymują najpopularniejsi sportowcy 2017 roku w kategoriach:

a) 10 najpopularniejszych sportowców seniorów,

b) 10 najpopularniejszych sportowców juniorów.

2. Wyróżnienia zostaną wręczone na spotkaniu zorganizowanym przez redakcję „Życia Podkarpackiego” w lutym 2018 roku.

3. Organizator ma prawo, niezależnie od liczby nadesłanych głosów na daną kandydaturę, ustanowić swoje wyróżnienia specjalne.

§ 7

1. Uczestnictwo w plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, który  jest do wglądu w redakcji „Życia Podkarpackiego” oraz na portalu www.zycie.pl

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad Konkursu.

§ 8

Organizator oświadcza, że nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

§ 9

Biorąc udział w Plebiscycie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród.

 

3 Komentarze
user
skomentuj
Komentujesz jako:
user
Jarosławianin 31.128.16.181 28.12.2017

Nie rozumiem jednego. Dlaczego dopiero w "oknie nominacyjnym" został nominowany Maciej Tomaszewski? Pozwolę sobie przytoczyć kilka osiągnięć z 2017: 3 miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski w sztafecie 4x400 oraz 3 miejsce drużynowo, czy 2 miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski w biegach prselajowych kat. drużynowa. A zostają nominowani inni zawodnicy z okolic Jarosławia(kat. Lekkoatletyka), którzy nie mają nawet medalu z mistrzostw województwa... 

user
x 31.128.16.181 10:22:19 28-12-2017

Podobnie Damian Kic,również medale AMP,a brak nominacji...

user
arja 89.188.222.149 09.01.2018

A może to jest wina pytającego dlaczego wcześniej nie zauważył swojego kandydata i nie zgłosił go. Był na to czas....Teraz fajnie jest się wymądrzać....i pytać DLACZEGO. Trzeba czytać dokładnie Życie Podkarpackie a nie tylko rozwiązywać krzyżówki i czytać tylko Gazetę Jarosławską :)

nr 3/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium