Życie Podkarpackie nr 38/2017 Życie Podkarpackie nr 38/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 265/2017, Piątek 22 września 2017 r., Tomasza i Maurycego
RPO


SPRAWDŹ AKTUALNE NABORY

WRZESIEŃ 2017

    Oś priorytetowa I
    Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka


   Działanie 1.2
   Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

   Typ projektu: Infrastruktura B+R

Alokacja
71 000 000 zł
  
   Działanie 1.3
   Promocja przedsiębiorczości


   Typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości

Alokacja
56 000 000 zł
  
   Działanie 1.3
   Promocja przedsiębiorczości


   Typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości
  
   Konkurs dedykowany MOF


Alokacja
30 000 000 zł
 
   Działanie 1.3
   Promocja przedsiębiorczości


   Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej

Alokacja
30 000 000 zł
  
   Działanie 1.3
   Promowanie przedsiębiorczości


   Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB

Alokacja
60 000 000 zł

    Oś priorytetowa IV
    Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego


    Działanie 4.3
    Gospodarka wodno-ściekowa

   Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa


Alokacja
26 000 000 zł

    Działanie 4.3
    Gospodarka wodno-ściekowa


   Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa
   Konkurs dedykowany MOF


Alokacja
138 000 000 zł

    Oś priorytetowa IX
   Jakość edukacji i kompetencji w regionie   Działanie 9.5

   Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Alokacja
30 000 000 zł
Gdzie znajdziesz więcej informacji
Główny punkt informacyjny funduszy europejskich
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15
tel.: 17 747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
Czynny:
pn. 7.30 - 18.00
wt. - pt. 7.30 - 15.30
Lokalny punkt informacyjny w Mielcu
ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec
tel.: 798 771 414
tel.: 798 771 650
zapytaj@podkarpackie.pl
Czynny:
pn. 7.30 - 18.00
wt. - pt. 7.30 - 15.30
Lokalny punkt informacyjny w Krośnie
ul. Staszica 20, 38-400 Krosno
tel.: 798 771 192
tel.: 798 771 620
zapytaj@podkarpackie.pl
Czynny:
pn. 7.30 - 18.00
wt. - pt. 7.30 - 15.30
Lokalny punkt informacyjny w Przemyślu
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 678 56 32
tel.: 798 771 080
zapytaj@podkarpackie.pl
Czynny:
pn. 7.30 - 18.00
wt. - pt. 7.30 - 15.30
Lokalny punkt informacyjny w Sanoku
Runek 18, 38-500 Sanok
tel.: 798 771 215
tel.: 798 771 640
zapytaj@podkarpackie.pl
Czynny:
pn. 7.30 - 18.00
wt. - pt. 7.30 - 15.30
Lokalny punkt informacyjny w Tarnobrzegu
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel.: 15 823 61 46
tel.: 798 771 220
zapytaj@podkarpackie.pl
Czynny:
pn. 7.30 - 18.00
wt. - pt. 7.30 - 15.30
Kampania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020