Życie Podkarpackie nr 33/2019 Życie Podkarpackie nr 33/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 230/2019, Niedziela 18 sierpnia 2019 r., Heleny i Bronisławy
Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych do tygodnika Życie Podkarpackie
 • Dane Wydawnictwa prowadzącego sprzedaż ogłoszeń drobnych w Życiu Podkarpackim
  Wydawnictwo Ziemia Przemyska sp. z o.o.,
  ul. Barska 15 , 37-700 Przemyśl,
  tel. 16 6702200, 16 6703041, 16 6703042,
  e-mail: redakcja@zycie.pl,
  NIP: 795-02-00-220,
  REGON: 650002665,
  KRS: 0000094400,
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy.
 • Co to jest ogłoszenie drobne?
  - Jest to ogłoszenie liczące do 50 słów, bez elementów graficznych.
  - Ogłoszenie ukaże się na stronach ogłoszeń drobnych w tygodniku Życie Podkarpackie w wybranej przez zamawiającego rubryce.
  - Istnieje możliwość skorzystania z opcji wyróżnienia ogłoszenia poprzez pogrubienie czcionki, kolorowe tło lub umieszczenia ogłoszenia w ramce.
 • Cennik ogłoszeń drobnych
  - Każde słowo jest płatne 1,48 zł (z wliczonym podatkiem VAT).
  - Kolorowe tło: dopłata +30 % do ceny podstawowej.
  - Ramka wokół ogłoszenia: dopłata +20 % do ceny podstawowej.
  - Pogrubiona czcionka: dopłata +15% do ceny podstawowej.
 • Rabaty
  - 3-5 powtórzeń tej samej treści ogłoszenia: rabat 10% od ceny każdego jednorazowego ogłoszenia.
  - 6-9 powtórzeń tej samej treści ogłoszenia: rabat 15% od ceny każdego jednorazowego ogłoszenia.
  - 10 i więcej powtórzeń tej samej treści ogłoszenia: rabat 20% od ceny każdego jednorazowego ogłoszenia.
 • Zasady obliczania liczby słów
  - Słowo - ciąg znaków ograniczony z obu stron separatorami.
  - Separator - odstęp międzywyrazowy, myślnik i inne znaki interpunkcyjne.
  - W przypadku niestandardowych zapisów - decyduje Wydawnictwo.
  - Łączenie wyrazów w celu obniżenia ceny ogłoszenia jest niedozwolone, w przypadku stwierdzenia takiej praktyki ogłoszenie nie zostanie opublikowane.
 • Warunki zamieszczania ogłoszeń drobnych przez Internet
  - Ogłoszenia przyjmowane są przez cały tydzień, 24 godziny na dobę.
  - W celu zamieszczenia ogłoszenia należy wypełnić formularz na stronie ogloszenia.zycie.pl.
  - Kwotę wyliczoną przez formularz za ogłoszenie należy wpłacić poprzez system PayU z góry przed emisją ogłoszenia.
  - Ogłoszenie zostanie opublikowane w najbliższym środowym wydaniu Życia Podkarpackiego, jeżeli wpłata zostanie zrealizowana do poniedziałku do godz. 15.00 (jeżeli wpłata wpłynie w późniejszym terminie, ogłoszenie ukaże się w kolejnym tygodniu).
  - W przypadku błędnego wpisania ogłoszenia w formularz możliwa jest jego korekta telefonicznie: 16 6702200, 16 6703041, 16 6703042 do godz. 15.00 w poniedziałek przed ukazaniem się ogłoszenia.
  - Wydawnictwo zastrzega sobie prawo nie zamieszczenia ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz linią programową gazety, a także ogłoszeń z łączonymi słowami w celu obniżenia ceny ogłoszenia, pieniądze zapłacone za nie opublikowane ogłoszenie zostaną zwrócone na konto bankowe lub kartę płatniczą ogłoszeniodawcy (z którego została dokonana płatność) w terminie 14 dni.
 • Warunki umowy oraz płatności
  - Ogłoszeniodawca dokonuje płatności za ogłoszenie drobne z góry przed emisją ogłoszenia w tygodniku Życie Podkarpackie.
  - Akceptując niniejszy regulamin przy zakupie emisji ogłoszenia drobnego, zamawiający ogłoszenie wyraża zgodę na spełnienie świadczenia w terminie umożliwiającym odstąpienie od umowy oraz potwierdza, że został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
  - Zapłaty za ogłoszenie drobne użytkownik dokonuje płatnością elektroniczną (karta płatnicza lub e-przelew). Listy akceptowanych kart płatniczych oraz e-przelewów znajdują się na stronie systemu PayU pod adresem: http://www.payu.pl/dla-kupujacych/wygoda. Wydawnictwo nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach płatniczych oraz nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.
  - Na wniosek użytkownika Wydawnictwo wystawia fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę za ogłoszenie drobne, należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia i wypełnić niezbędne dane lub w ciągu 7 dni od daty zakupu ogłoszenia wysłać e-mail zawierający odpowiednie dane (imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres NIP oraz ID płatności) na adres faktury@zycie.pl. Do każdego zrealizowanego zakupu ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 • Rezygnacja z emisji ogłoszenia oraz reklamacje
  - Rezygnacja z zamówionego ogłoszenia musi być dokonana w formie pisemnej i dostarczona do biura ogłoszeń Życia Podkarpackiego (na adres wskazany w pkt. 1 niniejszego regulaminu).
  - Wpłynięcie rezygnacji z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie ogłoszeniodawcy, jeżeli nastąpi nie później niż do godz. 15.00 w poniedziałek przed ukazaniem się ogłoszenia.
  - Reklamacje dotyczące zamówionych ogłoszeń drobnych można zgłaszać pisemnie na adres Wydawnictwa (wskazany w pkt. 1 niniejszego regulaminu) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@zycie.pl.
  - Reklamacja powinna być zgłoszona przez ogłoszeniodawcę niezwłocznie od zaistnienia nieprawidłowości w korzystaniu z usługi.
  - Reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawnictwo lub upoważnioną przez niego osobę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  - Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawnictwo po konsultacjach z ogłoszeniodawcą zobowiązane jest usunąć wady i usterki w reklamowanym ogłoszeniu poprzez jego ponowną emisję, chyba że strony ustalą inną formę rekompensaty z tytułu uzasadnionej reklamacji.
 • Polityka prywatności
  Administratorem danych osobowych niezbędnych do zamieszczenia ogłoszenia w tygodniku Życie Podkarpackie jest Wydawnictwo Ziemia Przemyska sp. z o.o. (dane administratora znajdują się w pkt. 1 niniejszego regulaminu). Wszystkie udostępnione dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. Dane osobowe użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji zamówienia lub do wykonania usług, na które dany użytkownik wyraził zgodę. W celu realizacji płatności dane będą udostępniane PayU SA, które jest również administratorem danych osobowych.