Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Region
[Przetarg] ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (Leżachów)
Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dobra, Leżachów, stanowiących własność Gminy Sieniawa, nieobciążonych prawem osób trzecich.

1. Przedmiotem przetargu jest:
- działka leśna położona w Dobrej, oznaczona w ewidencji gruntów nr 501/1 o pow. 2,23 ha, ujawniona w KW PR2R00000515/1
cena wywoławcza wynosi 112 500,00 zł
wadium wynosi 11 250,00 zł

- działka rolna położona w Leżachowie, oznaczona w ewidencji gruntów nr 838/2 o pow. 0,05 ha, ujawniona w KW PR2R000006468/8
cena wywoławcza wynosi 17 000,00 zł
wadium wynosi 1 700,00 zł

- działka rolna położona w Leżachowie, oznaczona w ewidencji gruntów nr 840/1 o pow. 0,0464 ha, ujawniona w KW PR2R00000646/8
cena wywoławcza wynosi 45 000,00 zł
wadium wynosi 4 500,00 zł

2. Przetarg odbędzie się w dniu 03.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie o godz. 10°°

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie gotówką wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do Kasy tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy nr 09 9162 1010 2003 1500 0316 0002 Bank Spółdzielczy w Rzeszowie o/Sieniawa w terminie do dnia 29.09.2016 r., z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem, liczy się termin wpływu środków na w/w konto do dnia 29.09.2016 r.

4. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu i wsi Dobra, Leżachów oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sieniawa – przetargi i bip.sieniawa.pl

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu, pok. nr 19 lub pod nr. tel. 16 622 70 63 wew. 34.
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium