Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Lubaczów
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości (Lisie Jamy)
Gmina Miejska Lubaczów
 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
                                                                                               
                                                                 BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przy ul. Rynek 26 oraz w internecie pod adresem www.bip.lubaczow.pl w zakładce – Przetargi, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów, położonych w miejscowości Lisie Jamy – przy granicy m. Lubaczów, na przedłużeniu ul. Jana III Sobieskiego. Przedmiotowe działki przeznaczone są dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uregulowane w KW nr PR1L/00017444/2.

Wykaz działek przeznaczonych do przetargu znajduje się w tabeli poniżej.

nr działki zbywanej powierzchnia
  (w m2)
cena wywoławcza
  netto (w zł)
  wadium (w zł)  minimalne
postąpienie
      (w zł)
         termin przetargu
607/1 z udziałem 1/5 cz. w dz. nr 607/6 (dr)   988   40 268,00   4 100,00   410,00   27.09.2016 r. godz. 9.00
607/2 z udziałem 1/5 cz. w dz. nr 607/6 (dr)   880   36 747,00   3700,00   370,00   27.09.2016 r. godz. 9.30
607/3 z udziałem 1/5 cz. w dz. nr 607/6 (dr)   880   34 723,00   3500,00   350,00   27.09.2016 r. godz. 10.00
607/4 z udziałem 1/5 cz. w dz. nr 607/6 (dr)   880   36 747,00   3700,00   370,00   27.09.2016 r. godz. 10.30
607/5 z udziałem 1/5 cz. w dz. nr 607/6 (dr)   1037   43 556,00   4400,00   440,00   27.09.2016 r. godz. 11.00

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązujaącymi przepisami na dzień płatności.
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr 6 /sala obrad/.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23 września 2016 r., w wysokości podanej w tabeli - odpowiedniej dla wybranej działki.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie,
ul. Rynek 26, pokój nr 3 lub telefonicznie –16 632 80 10 w. 35.