Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Ogłoszenie] o licytacji nieruchomości (Kalwaria Pacławska)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik ogłasza, że: w dniu 29.09.2016 r. o godz. 08.30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 103, odbędzie się

druga licytacja

udziału w 1/2 niewydzielonej części nieruchomości o nr działki 105 o pow. 0,0600 ha, położonej w miejscowości Kalwaria Pacławska, gmina 37-734 Fredropol. Działka zabudowana jest wolno stojącym murowanym, niepodpiwniczonym, parterowym, ze strychem gospodarczym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o obliczeniowej powierzchni użytkowej 82,10 m. kw. znajdującym się w stanie surowym otwartym, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00046039/6. Udział stanowi współwasność dłużnika Władysława Szwerc.
Suma oszacowania wynosi 26 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17733,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2660,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym  przetarg. Rekojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rekojmi. Rekojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O\Przemysl 05 10204274 2396 0000 2019 9115.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogaą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium