Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (Czerce, Dobra, Paluchy, Pigany)
Urząd Gminy Sieniawa
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Czerce, Dobra, Paluchy, Pigany, stanowiące własność Gminy Sieniawa, nieobciążonych prawem osób trzecich.

1. Przedmiotem przetargu jest:
- działka rolna położona w Czercach, oznaczona w ewidencji gruntów nr 693/7 o pow. 4,22 ha, ujawniona w KW PR2R00002624/2 cena wywoławcza wynosi 70 000,00 zł, wadium wynosi 7000,00 zł

- działka leśna położona w Dobrej, oznaczona w ewidencji gruntów nr 471/13 o pow. 1,41 ha, ujawniona w KW PR2R00000515/1 cena wywoławcza wynosi 30 000,00 zł, wadium wynosi 3000,00 zł

- działka (droga) położona w Dobrej, oznaczona w ewidencji gruntów nr 551 o pow. 0,79 ha, ujawniona w KW PR2R00013853/6 cena wywoławcza wynosi 11 500,00 zł (netto), wadium wynosi 1150,00 zł

- działka rolna położona w Dobrej, oznaczona w ewidencji gruntów nr 864 o pow. 0,95 ha, ujawniona w KW PR2R00000515/1 cena wywoławcza wynosi 10 000,00 zł, wadium wynosi 1 000,00 zł

- działka budowlana położona w Paluchach, oznaczona w ewidencji gruntów nr 180 o pow. 0,16 ha, ujawniona w KW PR2R00000515/1 cena wywoławcza wynosi 25 000,00 zł, wadium wynosi 2 500,00 zł

- działka rolna położona w Piganach, oznaczona w ewidencji gruntów nr 42/2 o pow. 2,90 ha, ujawniona w KW PR2R00007726/2 cena wywoławcza wynosi 50 000,00 zł, wadium wynosi 5 000,00 zł

2. Przetarg odbedzie się w dniu 23.09.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie o godz. 9.00

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie gotówką wadium w wysokosci 10% ceny wywoławczej do Kasy tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy nr 09 9162 1010 2003 1500 0316 0002 Bank Spółdzielczy w Rzeszowie o/Sieniawa w terminie do dnia 20.09.2016 r., z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem liczy się termin wpływu srodków na ww. konto do dnia 20.09.2016 r.

4. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu i wsi Czerce, Dobra, Paluchy, Pigany oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sieniawa: przetargi i bip.sieniawa.pl

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu, pok. nr 19 lub pod nr tel. 16 622 70 63 wew. 34.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium