Życie Podkarpackie nr 29/2017 Życie Podkarpackie nr 29/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 205/2017, Poniedziałek 24 lipca 2017 r., Kingi i Krystyny
Opublikowano
Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Medyka)
Urząd Gminy Medyka
Wójt Gminy Medyka
informuje,

że w dniu 12 sierpnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących według ewidencji gruntów działkę nr 1388 o powierzchni 0,61 ha i działkę nr 1724 o powierzchni 0,77 ha, położone w miejscowości Medyka.