Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Region
[I przetarg] ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (Buszkowice)
Urząd Gminy Żurawica
WÓJT GMINY ŻURAWICA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Żurawica:

1. Dz. nr 632 o pow. 0,24 ha (R II) położona w miejscowości Buszkowice. Powyższa działka nie jest ujęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żurawica.

Cena wywoławcza: 6 630 zł


Przetarg na ww. działki odbędzie się w dniu 12 września 2016 r. o godzinie 11 00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 09 września 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.