Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Region
[I przetarg] ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (Wyszatyce)
Urząd Gminy w Żurawicy
WÓJT GMINY ŻURAWICA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Żurawica:

1. Dz. nr 2100/1 o pow. 0,0421 ha (dr) położona w miejscowości Wyszatyce. Powyższa działka nie jest ujęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Żurawica. Sprzedaż następuje na powiększenie działek istniejących, dla właścicieli działek przyległych.
Cena wywoławcza: 8 590,00 zł

Przetarg na ww. działki odbędzie się w dniu 15
września 2016 r. o godzinie 11 00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 10 września 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank
Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.