Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Region
[Przetarg] ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki (Wyszatyce)
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska (Żurawica)
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W ŻURAWICY, UL. KWIATOWA 28 OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 1875, obr. Wyszatyce o, pow. 0,10 ha oraz prawa własności budynku użytkowego, handlowego o pow. 174,10 m kw., dla której to nieruchomości SR w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę PR1P/00060307/0.
Cena wywoławcza wynosi 160.000,00 zł. Cena sprzedaży nieruchomości zwolniona od podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Gminnej Spółdzielni „SCH” w Żurawicy, ul. Kwiatowa 28. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, które wpłaciły wadium w wysokości 3500,00 zł.
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto GS „SCH” w Żurawicy w Banku Spółdzielczym w Żurawicy nr 8491130004200100003870001 bądź w kasie GS „SCH” w Żurawicy. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu i pozostałych warunkach zawarte są w regulaminie przetargu oraz ogłoszeniu wywieszonym w siedzibie GS „SCH” w Żurawicy.