Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacji lokali mieszkalnych (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel. 166751413) ogłasza, że:

w dniu 21.10.2016 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali 112 odbędzie się pierwsza licytacja: lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c., schowka o pow. użytkowej 38,03 m kw. oraz przynależnej piwnicy, stanowiącego własność dłużnika: Waldemar Hryniszyn, położonego: 37-700 Przemyśl, ul. 3 Maja 30/1, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00090005/2. Z lokalem związany jest udział wynoszący 408/11554 w nieruchomości objętej KW PR1P/00019132/0. Suma oszacowania wynosi 72.895,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54.671,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7289,50 zł.

w dniu 21.10.2016 r. o godz. 10.20 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali 112, odbędzie się pierwsza licytacja: lokalu mieszkalnego składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z w.c., spiżarki, spiżarki (była służbówka) i przedpokoju o powierzchni użytkowej 134,72 m kw. wraz z przynależną piwnicą, stanowiącego własność dłużnika: Waldemar Hryniszyn położonego: 37-700 Przemyśl, ul. 3 Maja 30/3, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PR1P/00090007/6. Z lokalem związany jest udział wynoszący 1577/11554 w nieruchomości objętej KW PR1P/0019132/0. Suma oszacowania wynosi 252 279,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 189.209,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25.227,90 zł.

w dniu 21.10.2016 r. o godz. 10.40 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali 112 odbędzie się pierwsza licytacja: lokalu mieszkalnego składającego się z 3 pokoi, garderoby, kuchni, łazienki z w.c., spiżarki, spiżarki (była służbówka) i przedpokoju o pow. użytkowej 113,04 m kw. wraz z przynależną piwnicą, stanowiącego własność dłużnika: Waldemar Hryniszyn, położonego: 37-700 Przemyśl, ul. 3 Maja 30/5, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PR1P/00090008/3. Z lokalem związany jest udział wynoszący 1223/11554 w nieruchomości objętej KW PR1P/0019132/0. Suma oszacowania wynosi 262.226,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 196.669,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26.222,60 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK SA O. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000 najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.