Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2018, Wtorek 24 kwietnia 2018 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Ogłoszenie] o licytacji lokalu mieszkalnego, działek (Przemyśl, Fredropol)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel. 166751413) ogłasza, że:

w dniu 20.09.2016 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja: działki nr 54/2 o pow. 0,0800 ha, stanowiącej własność dłużnika: Rafał Nawojski, położonej: 37-734 Fredropol, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00054460/5. Suma oszacowania wynosi 12.720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9540,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1272,00 zł.

w dniu 25.11.2016 r.o godz. 10.15 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się druga licytacja: lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o pow. 37,30 m kw. oraz przynależnej piwnicy o pow. 3,87 m kw., stanowiącego wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużników: Elżbieta Puchalska-Fijał, Wojciech Fijał, położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 11/20, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00093729/4. Z lokalem związany jest udział wynoszący 2938/100000 w nieruchomości objętej KW PR1P/00081819/5. Suma oszacowania wynosi 101.956,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 67.970,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.195,60 zł.

w dniu 25.11.2016 r. o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja: działki nr 672 obr. 215 o pow. 1,0187 ha, należącej do dłużnika: Robert Choma, położonej: 37-700 Przemyśl, Lwowska, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00069994/5. Suma oszacowania wynosi 363.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy  szacowania i wynosi 272.775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36.370,00 zł.

w dniu 25.11.2016 r. o godz. 10.50 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja: działki nr 852 obr. 215 o pow. 0,21 ha, należącej do dłużnika: Robert Choma, położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Topolowa, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00069994/5. Suma oszacowania wynosi 14.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11.175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1490,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK SA O. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium