Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Ogłoszenie] o licytacji lokalu mieszkalnego, działek (Przemyśl, Żurawica)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel. 166751413) ogłasza, że:


w dniu 13.09.2016 r. o godz. 09.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja: lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 62,40 m2 oraz przynależnej piwnicy i strychu o powierzchni przynależnej 79,80 m kw. (Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 142,20 m kw.), stanowiącego własność dłużnika: Przemysław Wanat, położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 4/2, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00089504/0. Z lokalem związany jest udział wynoszący 253/1000 w nieruchomości objętej KW PR1P/00000049/5. Suma oszacowania wynosi 130 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

w dniu 26.09.2016 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja: działki nr 1465/4 o pow. 0,27 ha, stanowiącej własność dłużnika: Jadwiga Jędruch, położonej: 37-710 Żurawica, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00030616/0. Suma oszacowania wynosi 3920,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2940,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 392,00 zł najpóźniej do chwili rozpoczęcia przetargu.

w dniu 26.09.2016 r. o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja: działki nr 1681/329 o pow. 0,42 ha oraz działki nr 1681/292 o pow. 0,0023 ha, stanowiącej własność dłużnika: Jadwiga Jędruch, położonej: 37-710 Żurawica, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00030616/0. Suma oszacowania wynosi 7020,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5265,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 702,00 zł najpóźniej do chwili rozpoczęcia przetargu.

w dniu 26.09.2016 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja: działki nr 1681/128 o pow. 0,42 ha, stanowiącej własność dłużnika: Jadwiga Jędruch, położonej: 37-710 Żurawica, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00030616/0. Suma oszacowania wynosi 7000,00  zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 700,00 zł najpóźniej do chwili rozpoczęcia przetargu.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela
książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK SA O. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium