Życie Podkarpackie nr 8/2018 Życie Podkarpackie nr 8/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 54/2018, Piątek 23 lutego 2018 r., Romany i Damiana
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, Mickiewicza, Reymonta, Smolki (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Wodnej 11, został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 11 w budynku przy ulicy Mickiewicza 18; nr 1 i nr 3 w budynku przy ul. Reymonta 23; nr 7 w budynku przy ul. Smolki 18; usytuowanych odpowiednio na działkach nr 790 w obrębie nr 207; nr 121 obręb nr 207; nr 980 w obrębie nr 207, m. Przemyśla.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 16.09.2016 r.