Życie Podkarpackie nr 48/2016 Życie Podkarpackie nr 48/2016

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 338/2016, Sobota 3 grudnia 2016 r., Franciszka i Ksawerego
Opublikowano
Region
[Informacja] o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy (Gmina Sieniawa)
Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa


informuje, że w dniu 10.08.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, Rynek 1 i na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Czerce, Czerwona Wola, Dobra, Dybków, Leżachów, Paluchy, Pigany, Rudka, Wylewa został wywieszony wykaz działek przeznaczonychm do dzierżawy na okres do 3 lat. Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia ogłoszenia.
Szczegółowe informacje zawiera wykaz lub można uzyskać w siedzibie Urzędu, pok. 19 lub tel. 16-622 73 01 w. 34.