Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 113/2018, Poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., Jerzego i Wojciecha
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem, pl. Dominikański (Przemyśl)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Zarząd Powiatu Przemyskiego

informuje,
że w terminia od dnia 03 sierpnia 2016 r. do dnia 23 sierpnia 2016 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na parterze obok wejścia do budynku oraz na stronach internetowych www.powiat.przemysl.pl zostanie zamieszczony wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem mieszczących się w budynku administracyjno-biurowym przy placu Dominikańskim 3.