Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 173/2018, Piątek 22 czerwca 2018 r., Pauliny i Flawiusza
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym, ul. Kamienny Most i Puszkina (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje,
że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Wodna 11 został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 6 w budynku przy Kamienny Most 2; nr 5 w budynku przy ul. Puszkina 8a; usytuowanych odpowiednio na działkach nr 627 w obrębie nr 207; nr 1674 obręb nr 207, m. Przemyśla.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 09.09.2016 r.