Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej nieruchomości (Hermanowice)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski


działając w imieniu Skarbu Państwa, informuje, że od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 17 sierpnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Przemyślu, Plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego będzie wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Hermanowice, oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 478/4 o pow. 1,2415 ha obj. KW nr PR1P/00105747/4.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro lub pod nr tel. 16 678-50-54 wew. 286 w godz. od 8.00 do 15.00.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium