Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 147/2018, Niedziela 27 maja 2018 r., Jana i Juliusza
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży, ul. Biblioteczna (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i ul. Wodna 11 został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr U1, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Bibliotecznej 4, na działce nr 854 o pow. 0,0345 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla, objętej KW nr PR1P/00053119/3, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) upływa w dniu 05.09.2016 r.