Życie Podkarpackie nr 46/2017 Życie Podkarpackie nr 46/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 324/2017, Poniedziałek 20 listopada 2017 r., Feliksa i Anatola
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych (Ujkowice)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski

reprezentujący Skarb Państwa informuje, że na tablicy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro obok pok.nr 92, na internetowej stronie Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl - strony BIP w zakładce ogłoszenia i konkursy w rubryce ogłoszenia o zbyciu mienia na okres od 27 lipca r. do dnia 17 sierpnia 2016 r, zamieszczono wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Ujkowicach, gm. Przemyśl stanowiących własność Skarbu Państwa, objętych księga wieczystą nr PR1P/00024653/6 oznaczonych jako działki nr:

1) 1452/30 o pow. 0,59 ha o użytkach: 0,43 ha, PsV pastwiska trwałe i 0,16 ha RV grunty orne,

2) 1452/33 o pow. 0,34 ha o użytku - PsV pastwiska trwałe, 

3) 1452/34 o pow. 0,28 ha o użytku - PsV pastwiska trwałe.

Termin składania wniosków przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami - upływa z dniem 7 września 2016 r.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Przemyślu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro lub pod nr tel. 678-50–54 do 57 wew. 286 w godz. od 8.00 do 15.30 .
nr 46/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium