Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 176/2018, Poniedziałek 25 czerwca 2018 r., Łucji i Wilhelma
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych (Siedliska)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski


działając w imieniu Skarbu Państwa, informuje, że od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 17 sierpnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl będzie wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży:

- w drodze przetargu położonych we wsi Siedliska gm. Medyka, stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych według ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 802/95 o pow. 0,1009 ha, działka nr 802/96 o pow. 0,1055 ha, działka nr 802/97 o pow. 0,0998 ha objętych księgą wieczystą nr PR1P/00096472/8.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Mieniem Powiatu , Przemyśl, pl. Dominikański 3, pok. 86, II piętro lub pod nr tel. 678-50-54 wew. 286 w godz. od 800 do 1500.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium