Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych (Nienadowa)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
ZARZĄD POWIATU PRZEMYSKIEGO

informuje, że na tablicy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro obok pok.nr 92, na internetowej stronie Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl - strony BIP na okres od 27 lipca 2016r. do dnia 17 sierpnia 2016 r, zamieszczono wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Nienadowej, gm. Dubiecko stanowiących własność Powiatu Przemyskiego oznaczonych jako działki nr:

1) 7/14 o pow. 0,0955 ha o użytku RII grunty orne, KW nr PR1P/00086713/7
 
2) 7/15 o pow. 0,0956 ha o użytku RII grunty orne, , KW nr PR1P/00086713/7

3) 7/16 o pow. 0,0985 ha o użytku RII grunty orne, KW nr PR1P/00086713/7

4) 80/7 o pow. 0,1712 ha o użytkach: PsV pastwiska trwałe o pow. 0,0232 ha, RIIIb grunty orne o pow. 0,0084 ha, RIVa grunty orne o pow. 0,1396 ha , KW nr PR1P/00086713/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 części w działce nr 80/4 o pow. 0,0296 ha o użytku RIVa grunty orne obj. KW nr PR1P/00106216/0.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - upływa z dniem 7 września 2016 r.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Przemyślu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro lub pod nr tel. (16) 678-50–54 do 57 wew. 286 w godz. od 800 – 1530.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium