Życie Podkarpackie nr 42/2017 Życie Podkarpackie nr 42/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 296/2017, Poniedziałek 23 października 2017 r., Teodora i Seweryna
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości (Krasice)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski,

działając w imieniu Skarbu Państwa, informuje, że od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 17 sierpnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego będzie wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych, stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości, położonych w obr. Krasice gm. Krasiczyn, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

nr 602/63 o pow. 0,1693 ha obj. KW nr PR1P/00097712/0.

nr 602/62 o pow. 0,0765 ha obj. KW nr PR1P/00103718/8.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro lub pod nr tel. 16 678 - 50 -54 wew. 286 w godz. od 8.00 – 15.00 .
nr 42/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium