Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 174/2018, Sobota 23 czerwca 2018 r., Wandy i Zenona
Opublikowano
Region
[Wykaz] lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu (Radymno)
Urząd Gminy Radymno
Wójt Gminy Radymno informuje,
że został wywieszony w siedzibie Urzędu Gminy Radymno, ul. Lwowska 38, tel./fax 16 628 2419 i zamieszczony na stronie internetowej www.ugradymno.ires.pl wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu, stanowiącego część budynku garażowego położonego w Radymnie na działce o nr ewidencji gruntów 2038 wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z lokalu, stanowiącej własność Gminy Radymno, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z telekomunikacją przewodową.