Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Słowackiego IV (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
O G Ł O S Z E N I E
Prezydenta Miasta Przemyśla
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Słowackiego IV

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 778),

z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały Nr 51/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Słowackiego IV dla obszaru położonego w południowej części miasta, na wschód od ul. Słowackiego, pomiędzy obowiązującym mpzp „Bakończycka I” od
strony południowej, obowiązującym mpzp „Bakończycka II” od strony południowo-wschodniej, ul. B. Wapowskiego od strony północnej i terenem byłej Jednostki Wojskowej od strony wschodniej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1 w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium