Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 112/2018, Niedziela 22 kwietnia 2018 r., Leona i Łukasza
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste garażu, ul. Opalińskiego
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Opalińskiego, oznaczonej jako działka nr 957 o powierzchni 0,0737 ha i działka nr 982 o powierzchni
0,0474 ha w obrębie nr 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00074049/4, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w częściach niewydzielonych na rzecz posiadacza garażu nr 22.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) upływa w dniu 23.08.2016 r.