Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, ul. S. Wyszyńskiego
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, oznaczonej jako działka nr 2918/18 o powierzchni 0,0015 ha, oraz udział wynoszący 1/5 niewydzielonych części w działkach nr 462/2 o powierzchni 0,0095 ha, nr 2918/7 o powierzchni 0,0564 ha i nr 2920/9 o powierzchni 0,0087 ha, wszystkie w obrębie 202 m. Przemyśla, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 22 sierpnia 2016 r.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium