Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA
Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Wodnej 11 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 15 w budynku przy ul. Hoffmanowej 9 , nr 75 w budynku przy ul. Popielów 1 , nr 17 w budynku przy ul. Dr H. Jordana 2, nr 39  w budynku przy ul. Wieniawskiego 8, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1278  i nr  1275 obie w obrębie nr 202, nr 1062 i nr 1063 obie w obrębie nr 205, nr 2805 w obrębie nr 202,
nr 1459 i nr1458/1 – podwórze obie w obrębie nr 205.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 23 sierpnia 2016  r.