Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl, Region
[ I przetarg] ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
Gmina Żurawica
WÓJT GMINY ŻURAWICA:
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Żurawica:


1. Dz. nr 2133/80 o pow. 0,04 ha (Ps III) położona w miejscowości Wyszatyce, ujęta w Księdze Wieczystej nr PR1P/00033391/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przemyślu. Powyższa działka nie jest ujęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żurawica.
Cena wywoławcza: 4858 zł
Przetarg na ww. działki odbędzie się w dniu 25 lipca 2016 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 20 lipca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.

2. Dz. nr 588/13 o pow. 0,05 ha (Ps II) położona w miejscowości Żurawica, ujęta w Księdze Wieczystej nr PR1P/00000113/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przemyślu. Powyższa działka nie jest ujęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żurawica.
Cena wywoławcza: 1751,00 zł.
Przetarg na ww. działki odbędzie się w dniu 25 lipca 2016 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 20 lipca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.

ogłasza I przetarg ustny ograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żurawica:


1. Dz. nr 3254/96 o pow. 0,04 ha (R IIIb) położona w miejscowości Wyszatyce ujęta w Księdze Wieczystej nr PR1P/00033391/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przemyślu.
Powyższa działka nie jest ujęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żurawica. Sprzedaż następuje na powiększenie działek istniejących, dla właścicieli działek przyległych.
Cena wywoławcza: 4918,00 zł.
Przetarg na ww. działki odbędzie się w dniu 26 lipca 2016 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 21 lipca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.

2. Dz. nr 2028/2 o pow. 0,04 ha (B) położona w miejscowości Wyszatyce ujęta w Księdze Wieczystej nr PR1P/00033391/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przemyślu. Powyższa działka nie jest ujęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żurawica. Sprzedaż następuje na powiększenie działek istniejących, dla właścicieli działek przyległych.
Cena wywoławcza: 4 918,00 zł.
Przetarg na ww. działki odbędzie się w dniu 26 lipca 2016 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 21 lipca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium