Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 176/2018, Poniedziałek 25 czerwca 2018 r., Łucji i Wilhelma
Opublikowano
[Wyciąg z ogłoszenia] o przetargach ustnych nieograniczonych na nieruchomości

WÓJT GMINY JAROSŁAW
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław.

OGŁASZA I - nieograniczony przetarg ustny w dniu 08.08.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości:
budowlanych (niezabudowanych) położonych w Makowisku - uwidocznionych w KW PR1J/00055650/5 – wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Wschód” położone częściowo w konturze o symbolu 2.RM.3 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych - oznaczone jako działki:
- działka nr 206 o pow. 0,40 ha, cena wywoławcza 88.000,00 zł netto - wadium wynosi 8.800,00 zł,
- działka nr 205 o pow. 0,13 ha, cena wywoławcza 28.600,00 zł netto -wadium wynosi 2900,00 zł,
- nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Wschód” częściowo w konturze o symbolu 2.RM.3 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych i częściowo położona w konturze o symbolu 1.KDL.1 – tereny dróg publicznych – oznaczona jako działka nr 204 o pow. 0,09 ha, cena wywoławcza 19.800,00 zł netto - wadium wynosi 2000,00 zł
- nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Wschód” częściowo w konturze o symbolu 2.RM.14 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych – oznaczona jako działka nr 532/3 o pow. 0,1564 ha, cena wywoławcza 34.400,00 zł netto - wadium wynosi 3500,00 zł,
- nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Wschód” częściowo w konturze o symbolu 2.RM.6 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych – oznaczona jako działka nr 561/2 o pow. 0,14 ha, cena wywoławcza 26.400,00 zł netto - wadium wynosi 2600,00 zł,
- nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Wschód” częściowo w konturze o symbolu 2.RM.6 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych i częściowo położona w konturze o symbolu 2.KDW.2 – tereny dróg wewnętrznych – oznaczona jako działka nr 560 o pow. 0,19 ha, cena wywoławcza 32.800,00 zł netto - wadium wynosi 3300,00 zł
♦  rolnej w WOLI BUCHOWSKIEJ - uwidocznionej w KW PR1J/00059178/0 – wg MPZP „Obszar Północ” położona w konturze o symbolu 1.ZR. 5 – tereny zieleni nieurządzonej – oznaczona jako działka nr 1169/4 o pow. 0,7759 ha, cena wywoławcza 10.100,00 zł netto - wadium wynosi 1000,00 zł
♦  rolnej (ewid. dr) w Sobiecinie - uwidocznionych w KW PR1J/00055656/7 – wg MPZP „Obszar Wschód” położona w konturze o symbolu 1.ZR.ZZ.14 – tereny zieleni nieurządzonej zagrożone zalaniem wodą stuletnią – oznaczona jako działka nr 299 o pow. 0,07 ha, cena wywoławcza 2050,00 zł netto - wadium wynosi 200,00
zł,

OGŁASZA II - nieograniczony przetarg ustny w dniu 08.08.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 10.10 na sprzedaż nieruchomości:
budowlanych (niezabudowanych) położonych w WÓLCE PEŁKIŃSKIEJ - uwidocznionych w KW PR1J/00052912/9 – wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Północ” położone  częściowo w konturze o symbolu 2.RM.33 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych - oznaczone jako działki:
- działka nr 1457/3 o pow. 0,0969 ha, cena wywoławcza 27.200,00 zł netto – wadium wynosi 2700,00 zł,
- działka nr 1457/5 o pow. 0,1019 ha, cena wywoławcza 28.600,00 zł netto – wadium wynosi 2800,00 zł,
- działka nr 1457/6 o pow. 0,1206 ha, cena wywoławcza 33.900,00 zł netto – wadium wynosi 3400,00 zł,
oraz nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Północ” częściowo w konturze o symbolu 2.RM.33 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych i częściowo położona w konturze o symbolu 3.KDW.7 – tereny dróg wewnętrznych – oznaczona jako działka nr 1457/4 o pow. 0,1157 ha, cena wywoławcza 32500,00 zł netto - wadium wynosi 3200,00 zł,
♦ budowlanych niezabudowanych w WOLI BUCHOWSKIEJ - uwidocznionych w KW PR1J/00059178/0 – wg MPZP „Obszar Północ” częściowo w konturze o symbolu 3.RM.1 – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych 1.ZR. 5 – tereny zieleni nieurządzonej – oznaczone jako działki:
- działka nr 1169/5 o pow. 0,0878 ha, cena wywoławcza 6100,00 zł netto - wadium wynosi 650,00 zł,
- działka nr 1169/6 o pow. 0,0735 ha, cena wywoławcza 4900,00 zł netto - wadium wynosi 490,00 zł,
- działka nr 1169/7 o pow. 0,0566 ha, cena wywoławcza 3500,00 zł netto - wadium wynosi 350,00 zł, 
oraz położona poza MPZP działka rolna nr 475/2 o pow. 0,16 ha, cena wywoławcza 2080,00 zł netto - wadium wynosi 210,00 zł

OGŁASZA IV - nieograniczony przetarg ustny w dniu 08.08.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 10.15 na sprzedaż następujących nieruchomości budowlanych (niezabudowanych) w SUROCHOWIE - uwidocznionych w KW PR1J/00053894/3 – wg MPZP „Obszar Wschód” położone w konturze o symbolu 3.MN.5 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone jako działki:
- działka nr 70/6 o pow. 0,08 ha, cena wywoławcza 14.000,00 zł netto - wadium wynosi 1450,00 zł,
- działka nr 70/7 o pow. 0,08 ha, cena wywoławcza 14.000,00 zł netto - wadium wynosi 1400,00 zł,

OGŁASZA VI - nieograniczony przetarg ustny w dniu 08.08.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 10.20 na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej położonej w Makowisku (Olchowa) uwidocznionej w KW PR1J/00055650/5, wg obowiązującego MPZP „Obszar Wschód” położona w konturze o symbolu 2.RM.6 – tereny zabudowy zagrodowej – oznaczona jako działka nr 38/3 o pow. 0,1401 ha, cena wywoławcza 12.700,00 zł netto, wadium wynosi 1300,00 zł. Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 04.08.2016 r. (decyduje data wpływu). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu zawarcia umowy.

Pełne treści ogłoszeń znajdują się na stronie internetowej http://www.jaroslaw.itl.pl/ w zakładce – AKTUALNOŚCI / OGŁOSZENIA /Przetargi / 2Przetargi na nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław.

Dokumentacja geod. prawna dotycząca nieruchomości jest do wglądu w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, pok. 28 w każdy wtorek i piątek w godz. 8-14, tel. (16) 624-86-32. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium