Życie Podkarpackie nr 7/2018 Życie Podkarpackie nr 7/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 49/2018, Niedziela 18 lutego 2018 r., Symeona i Konstancji
Opublikowano
[Wykaz działek] przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego (Sieniawa)

Wyciąg z ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA

i n f o r m u j e,  że w dniu 07.07.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1 oraz w miejscowości Dobra i Leżachów został wywieszony w y k a z d z i a ł e k przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 6 tygodni tj. do dnia 19.08.2016 r.

Szczegółowe informacje zawiera wykaz lub można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, tel. 16-622 70 63 wew. 34 .