Życie Podkarpackie nr 50/2017 Życie Podkarpackie nr 50/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 348/2017, Czwartek 14 grudnia 2017 r., Alfreda i Izydora
Opublikowano
[Wykaz działek] przeznaczonych do sprzedaży (Buszkowice, Żurawica)
WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŻURAWICA

miejscowość  numer dzialki  powierzchnia (ha)  przeznaczenie wg planu  nr księgi wieczystej cena wywolawcza (brutto)
Buszkowice 632  0,24 Brak MPZP - 6 400,00
Żurawica 962/9 Udział 1/3 części niewydzielonej
nieruchomości
gruntowej z 0,10 ha
Brak MPZP PR1P/00001269/0 548,00

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie do dnia 27.07.2016 r. mogą składać wnioski o nabycie tych działek.
W przypadku braku takich wniosków, nieruchomości będą sprzedane w drodze przetargowej. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 16 671 33 78.

nr 50/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium