Życie Podkarpackie nr 33/2017 Życie Podkarpackie nr 33/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 233/2017, Poniedziałek 21 sierpnia 2017 r., Joanny i Franciszki
Opublikowano
[Wykaz działek] przeznaczonych do sprzedaży (Buszkowice, Żurawica)
WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŻURAWICA

miejscowość  numer dzialki  powierzchnia (ha)  przeznaczenie wg planu  nr księgi wieczystej cena wywolawcza (brutto)
Buszkowice 632  0,24 Brak MPZP - 6 400,00
Żurawica 962/9 Udział 1/3 części niewydzielonej
nieruchomości
gruntowej z 0,10 ha
Brak MPZP PR1P/00001269/0 548,00

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie do dnia 27.07.2016 r. mogą składać wnioski o nabycie tych działek.
W przypadku braku takich wniosków, nieruchomości będą sprzedane w drodze przetargowej. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 16 671 33 78.