Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
[Przetarg] na sprzedaż działek w Przemyślu przy ul. Gospodarczej oraz ul.Ludwika Pasteura
Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, oznaczonych jako:


1) działka nr 6/7 o powierzchni 0,0377 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00106328/8, oraz działka nr 6/8 o powierzchni 6,0430 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071675/0, obie w obrębie 213 m. Przemyśla, położone przy ul. Gospodarczej w Przemyślu, na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN,

2) działka nr 30/2 o powierzchni 0,0982 ha oraz działka nr 30/4 o powierzchni 0,1251 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00066063/9, każda z udziałem w wysokości 1/3 niewydzielonej części w działce nr 30/1 o powierzchni 0,1025 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00102564/6, położone w obrębie 210 m. Przemyśla, przy ul. Ludwika Pasteura w Przemyślu;

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 9 sierpnia 2016 r.