Życie Podkarpackie nr 13/2017 Życie Podkarpackie nr 13/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 88/2017, Środa 29 marca 2017 r., Wiktora i Eustachego
Opublikowano
Nieruchomości gruntowe do dzierżawy i lokale do oddania w najem (Laszki)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Laszki informuje o wywieszeniu z dniem 27 czerwca 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach wykazów nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Laszki przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej (pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia w Laszkach).

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Laszki - Referat Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji lub tel. (16) 6285046 wew. 116.