Życie Podkarpackie nr 3/2018 Życie Podkarpackie nr 3/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 22/2018, Poniedziałek 22 stycznia 2018 r., Anastazego
Opublikowano
Nieruchomości gruntowe do dzierżawy i lokale do oddania w najem (Laszki)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Laszki informuje o wywieszeniu z dniem 27 czerwca 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach wykazów nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Laszki przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej (pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia w Laszkach).

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Laszki - Referat Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji lub tel. (16) 6285046 wew. 116.