Życie Podkarpackie nr 7/2018 Życie Podkarpackie nr 7/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 49/2018, Niedziela 18 lutego 2018 r., Symeona i Konstancji
Opublikowano
[Wykazy] nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Tarnawce)

WÓJT GMINY KRASICZYN

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczone jako działki: nr 101/2 o pow. 0.0400 ha i nr 515/2 o pow. 0,0785 ha położona w obrębie Tarnawce, nr 1 o pow. 0,4300 ha i nr 84 o pow. 0,1300 ha położone w obrębie Korytniki, nr 8/21 o pow. 0,0500 ha i nr 279 o pow. 0,4400 ha położone w obrębie Olszany.