Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 117/2018, Piątek 27 kwietnia 2018 r., Zyty i Teofila
Opublikowano
[Informacja] Wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1408

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1408 o powierzchni 0,0351 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00027315/6, położonej przy ul. Przekopanej w Przemyślu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 2 sierpnia 2016 r.

nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium