Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 115/2018, Środa 25 kwietnia 2018 r., Marka i Jarosława
Opublikowano
[Zawiadomienie] Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Przemyślu zawiadamia, że w okresie od 1.07.2016 do 30.06.2017 na terenie Miasta Przemyśla, Gminy Krasiczyn i Gminy Przemyśl będą stosowane dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków następujące ceny i stawki opłat:

Stawki opłat i zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych spółki zostały szczegółowo przedstawione w taryfie zamieszczonej na stronie internetowej spółki. Taryfy wchodzą w życie na podstawie: art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. DzU z 2006 r. nr 123 poz. 858 ze zm.)

Pełny tekst taryf jest opublikowany na stronie internetowej www.pwik.przemysl.pl

nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium