Życie Podkarpackie nr 42/2017 Życie Podkarpackie nr 42/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 294/2017, Sobota 21 października 2017 r., Urszuli i Hilarego
Opublikowano
[Wykaz nieruchomości] przeznaczonych do sprzedaży w roku 2016 ujętych w zarządzeniu nr 59/2016 Wójta Gminy Orły

Wójt Gminy Orły informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz tablicach ogłoszeń w siedźibie Urzędu Gminy Orły przy ul. Przemyskiej 3 i miejscowości Zadąbrowie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2016, ujętych w Zarządzeniu nr 59/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 20 czerwca 2016 r., dotyczący nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Zadąbrowie, jako działka nr 289/8 o powierzchni 9,2573 ha w kompleksie nr 4 " ZADĄBROWIE" w podstrefie Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48.

nr 42/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium