Życie Podkarpackie nr 2/2018 Życie Podkarpackie nr 2/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 16/2018, Wtorek 16 stycznia 2018 r., Marcelego i Włodzimierza
Opublikowano
Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Hnatkowice)
Urząd Gminy Orły
Wójt Gminy Orły informuje,
że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły przy ul. Przemyskiej 3 i miejscowości Hnatkowice zosłat wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w roku 2016, ujętych w Zarządzeniu nr 56/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 13 czerwca 2016 roku, a dotyczące nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków obrębu Hnatkowice, jako działka nr 328 (o pow. 0,0600 ha) przeznaczonej pod uprawy rolne.
nr 2/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium