Życie Podkarpackie nr 42/2016 Życie Podkarpackie nr 42/2016

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 297/2016, Niedziela 23 października 2016 r., Teodora i Seweryna
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] ustny z ustanowieniem odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego (Przemyśl)
Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Przemyślu, ul. St. Augusta 16 ogłasza przetarg ustny (licytację) z ustanowieniem odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego, położonego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18a/58 o pow. uż. 38,30 m2, położonego na I piętrze – II kondygnacja, składającego się 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju, piwnicy.
Cena wywoławcza wynosi 97.650 zł. wg wyceny biegłego rzeczoznawcy majątkowego plus koszty aktu notarialnego przeniesienia na odrębną własność.
Ww. lokal można oglądać w dniach 20 i 21 .06.2016 od godz.10.00 do godz. 12.00 po uprzednim telefonicznym lub osobistym omówieniu się z pracownikiem działu technicznego, pok. nr 1, tel. 16 670-27-37.
Przetarg składa się z dwóch etapów:
I – etap ograniczony – skierowany do członków oczekujących w naszej Spółdzielni,
II – etap nieograniczony – dla wszystkich pozostałych osób zainteresowanych nabyciem przedmiotowego mieszkania (II etap nie dojdzie do skutku w przypadku rozstrzygnięcia etapu pierwszego).
Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2016 r. w siedzibie Spółdzielni pok. nr 9 - I etap o godz. 10.00 - II etap w tym samym dniu o godz. 10.30.
Przystępujący do przetargu ma obowiązek do dnia 27.06.2016 r. wpłacić wadium w wysokości 2.000,00 zł na konto Spółdzielni w banku – PKO BP 08 1020 4274 0000 1902 0001 7608 (zaświadczenie o dokonanej wpłacie należy okazać przed przystąpieniem do przetargu, wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia każdego z etapów przetargu bez podania przyczyny. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej
jedno postąpienie (1000.00 zł) powyżej ceny wywoławczej. Szczegółowe informacje oraz zapoznać się z regulaminem przetargu można w siedzibie Spółdzielni lub pod nr. telefonu (016) 670-23-09.
nr 42/2016
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium