Życie Podkarpackie nr 20/2017 Życie Podkarpackie nr 20/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 143/2017, Wtorek 23 maja 2017 r., Iwony i Dezyderego
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykazy] nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Ostrów)
Urząd Gminy Przemyśl
Wójt Gminy Przemyśl informuje,

że w dniu 06 i 13 czerwca 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, w sołectwach oraz na stronie internetowej www.gminaprzemysl.home.pl/bip zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych według ewidencji gruntów jako:
– działki nr 112/16, 112/19, 112/21 o łącznej pow. 0,06 ha położone we wsi Ostrów,
– działka nr 83/155 o pow. 0,15 ha położona we wsi Ostrów,
– działka nr 173/2 o pow. 0,0038 ha położona we wsi Ostrów,
– działka nr 417/2 o pow. 0,0020 ha położona we wsi Ostrów.