Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu udziałów w nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i ul. Wodna 11, został wywieszony wykaz udziałów w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1130/1 w obr. 205 m. Przemyśla obj. KW nr PR1P/5036/6 stanowiącej podwórko dla budynku przy ul. Kraszewskiego 8, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali wyodrębnionych z budynku przy ul. Kraszewskiego 8 w Przemyślu.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) upływa w dniu 21.07.2016 r.