Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Ogłoszenie] o licytacji nieruchomości
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06.07.2016 r w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
1) o godz. 11.30 działka nr 230 o pow. 0,2700 ha, zabudowana wolno stojącym murowanym parterowym niepodpiwniczonym ze strychem gospodarczym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 53,73 m2 oraz budynkami gospodarczymi.
Suma oszacowania wynosi 90 082,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 561,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9008,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW PR1P/00065882/9
2) o godz. 11.40 działka nr 231 o pow. 0,3100 ha, niezabudowana, grunty orne. Suma oszacowania wynosi 6232,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4674,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 623,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW PR1P/00065882/9
3) o godz. 11.50 działka nr 215/3 o powierzchni 0,3600 ha, niezabudowana, grunty orne. Suma oszacowania wynosi 7737,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5802,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 773,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW PR1P/00065882/9, położonej: 37-713 Maćkowice 112, gmina Żurawica.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I o. Przemyśl 48 10204274 2396 0000 2009 8916.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.