Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 146/2018, Sobota 26 maja 2018 r., Filipa i Pauliny
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Hureczko, Jaksmanice, Torki, Medyka, Leszno)
Urząd Gminy Medyka
Wójt Gminy Medyka informuje,
że w dniu 1 czerwca 2016r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, stanowiące według ewidencji gruntów:

1. działkę nr 181/1 o powierzchni 0,0883 ha, położoną w miejscowości Hureczko;

2. działkę nr 181/2 o powierzchni 0,0362 ha, położoną w miejscowości Hureczko;

3. działkę nr 182/8 o powierzchni 0,0475 ha, położoną w miejscowości Hureczko;

4. działkę nr 217/24 o powierzchni 0,1084 ha, położoną w miejscowości Hureczko;

5. część o powierzchni 0,10 ha działki nr 27 położoną w Jaksmanicach;
6. działkę nr 403/6 o powierzchni 0,35 ha położoną w Jaksmanicach;

7. działkę nr 176/2 o powierzchni 0,04 ha położoną w Torkach;

8. działkę nr 184/6 o powierzchni 0,03 ha położoną w Torkach;

9. część o powierzchni 0,0001 ha działki nr 542/3 położoną w Medyce;

10. część o powierzchni 0,0001 ha działki nr 288/1 położoną w Lesznie;

11. część o powierzchni 0,0001 ha działki nr 194/7 położoną w Torkach;

12. część o powierzchni 0,0001 ha działki nr 58/1 położoną w Jaksmanicach